COMBO CHỦ SPA CHUYÊN NGHIỆP v2

Mỗi năm có hơn 2.000 đơn vị spa từ quy mô nhỏ đến lớn được mở ra trên toàn quốc. Để thành công, những chủ spa cần có đầy đủ kiến thức, kỹ năng và tư duy lãnh đạo toàn diện ...